24.08.21

Forsamling om klimavenlig ferie efter Corona i Byens hus Roskilde

Måske er du én af de 73%, der gerne vil ændre dine ferievaner i en mere klimavenlig retning. Eller én af de lokale, der allerede gør en forskel for klimaet i 'Fjordlandet'. Alle er velkomne, når Projekt Klimaferie inviterer til Forsamling i Byens hus.

Er der grobund for en mere klimavenlig turisme i Roskilde og omegn? Er der ideer til handlinger og initiativer, der kan gør en forskel? Disse og mange flere spørgsmål kan du dykke ned i og tale med andre om, når holdet bag forskningsprojektet ’Klimaferie’ inviterer lokale aktører og borgere i 'Fjordlandet' til en forsamling i Byens hus Roskilde.

Hvor og hvornår?

Torsdag den 16. september kl. 16.45-20.30 (dørene åbner kl. 16.30 og lukker kl. 21.00)

Byens hus Roskilde, Den Gamle Byrådssal, Stændertorvet 1A, 4000 Roskilde

Tilmeld dig her

Projekt Klimaferie

Projekt Klimaferie har undersøgt om vi er ved at rykke vores fritid og ferieliv i en mere klimavenlig retning – og om pandemien har påvirket den bevægelse. Undersøgelsen er støttet af Roskilde Kommunes Klimafond og udkommer med en rapport sidst på året. Men inden da kan du høre om projektets resultater og møde andre lokale, der er optaget af emnet: klimavenligt ferieliv.

 

”Vores undersøgelse viser en klar tendens til at folk i ’Fjordlandet’ gerne vil tage hensyn til klimaet, når de holder ferie”, siger den ene forsker bag undersøgelsen Lars Kjerulf Petersen fra Aarhus Universitet.

”Og så har nogen af dem, der udbyder klimavenlige varer eller oplevelser, brug for at finde kunder og netværk lokalt,” supplerer Sofie Cold-Ravnkilde fra RUC.

 

Begge forskere ser derfor frem til muligheden for at dele deres viden og give kunder og kollegaer i den lokale og klimavenlige feriebranche mulighed for at mødes med hinanden til forsamlingen, hvor der også vil være lækre smagsprøver fra lokale producenter.

 

De øvrige oplægsholdere til forsamlingen er:

Guide Eva Diekmann, der arbejder med at give begejstring og kærlighed til folks eget nærområde – Fjordlandet.

”Der er så meget at opleve i Fjordlandet. Mit ønsker er at flere opdager det og bruger det”

 

Direktør for Visit Fjordlandet Thomas Kær Mahler, der arbejder med at udbrede kendskabet til Destination Fjordlandet samt identificere og forbinde de mange aktører, som har hjemme her.

”Vi ved hvor vigtigt kendskab og netværk er, når det kommer til turisme og ferieliv. Projekt Klimaferie giver os ny viden og forsamlingen giver os mulighed for at mødes på tværs af vores normale ’bobler’”

En ’Forsamling’ i Roskildes gamle byrådssal, Stændertorvet 1A er en anledning til at mødes om et vigtigt emne, lytte til hinanden, dele viden og skabe grobund for handling. Det er Byens hus, der lægger lokaler til forsamlingen og står for program og praktik. Til en forsamling er der altid rig mulighed for at spørge, få svar, fremføre ideer, skabe netværk og grobund for handling.

 

For yderligere info om Forsamlingen den 16. september

Kathrine Krone

For yderligere info om projekt Klimaferie

Kontakt,  Lars Kjerulf Petersen, lkp@envs.au.dk 

FAKTA – 8 Resultater fra projekt Klimaferie:

  1. 73% af de adspurgte vil i en eller anden udstrækning gerne tage klimahensyn, når de holder ferie.
  2. Når man spørger mere konkret, er opbakningen noget mindre, men…
  3. 36% forventer at rejse lidt mindre, meget mindre eller slet ikke med fly, og 15% procent vil flyve mindre af hensyn til klimaet
  4. 32% forventer at ville holde lidt eller meget mere af deres ferie i Danmark i fremtiden, og 63% vil af og til eller ofte holde ferie hjemme hos sig selv
  5. 16% procent vil altid eller ofte vælge kødfrie/vegetariske retter når de går ud og spiser, og yderligere 29% vil gøre det af og til.
  6. 56% mener at krydstogter er for stor en belastning for klima og miljø 
  7. 37 % mener at corona har inspireret dem til nye ferieformer
  8. Og så er der et stort behov for, at give dem, der udbyder klimavenlige ferieformer, og dem, der gerne vil holde klimavenlige ferier, bedre muligheder for at finde hinanden!
Formålet med Projekt KlimaFerie er at undersøge mulighederne for en omstilling af rejse- og ferielivet i en mere klimavenlig retning, og derved bidrage til omstillingen – for de ferierende og for aktører i turisme- og oplevelsesindustrien. Rejser er forbundet med både oplevelser, glæde, dannelse, afslapning og er en vigtig del af økonomien. Samtidig er de fleste rejser og ferier forbundet med et hidtil kraftigt stigende klimaaftryk og pres på både natur og folks livsbetingelser. Pandemien satte en stopper for de fleste rejseaktiviteter, og store dele af rejse- og oplevelsesbranchen vil være kraftig påvirket af krisen i lang tid. Nu er rejserne så småt ved at blive genoptaget i vores del af verden. Det er vigtigt, at genoptagelsen giver anledning til omstilling i retning af mere klimavenlige og bæredygtige rejser og ferier.