30.06.21

Byens hus-idé udbredes til unge i hele landet

I de næste 2 år skal 1.000 unge i hele Danmark uddannes som Demokrati Fitness-trænere og styrke 10.000 andre unges demokratiske selvtillid og lyst til at deltage. I Roskilde Kommune er det Byens hus, der sammen med Roskilde Ungdomsskole, er den lokale partner. Demokrati Fitness har imidlertid været en fast del af huset siden 2017. Det var nemlig her konceptet blev testet og udviklet sammen med foreningen Demokratiscenen og firmaet We Do Democracy.

Unges demokratimuskler skal trænes

Det er foreningen Demokrati Garage i Nordvest-kvarteret i København, der nu modtager den flotte støtte fra Nordea Fonden og i samarbejde med lokale partnere i hele Danmark vil sikre, at et bredt udsnit af unge i Danmark får et nyt tilbud i kalenderen de kommende år, herunder altså Roskilde Kommunes Byens hus og Ungdomsskolen. Ambitionen med programmet er at styrke unges hverdagsdemokratiske deltagelse og fællesskaber gennem træningscamps og ung-til-ung træning i demokratiske                      værdier og kompetencer.

”I Byens hus har vi oplevet hvordan Demokrati Fitness har givet os en ny måde at tale om hverdagsdemokratiet. Demokrati er jo ikke noget vi bare kan automatisk eller som andre kan fikse for os. Det er noget vi skal øve os på og noget vi kan træne os til at blive stærkere til – alle sammen,” siger sekretariatsleder i Byens hus Kathrine Krone Laurent, som har været med til at identificere de 10 demokratimuskler og dertilhørende træningsøvelser, som er grundstenene i Demokrati Fitness.

Lær at være uenige sammen

Demokrati Fitness består af 10 træningssessioner af en halv times varighed med fokus på en række demokrati muskler – f.eks. at lytte til andres perspektiver, være uenige sammen, indgå kompromisser og anerkende andre holdninger end sin egen.

”Udviklingen i det danske samfund og verden viser os tydeligt, at vi ikke kan tage demokratiet for givet. Vi skal aktivt træne vores fælles evne til at indgå i demokratiets mange arenaer for at modgå øget polarisering, mistillid og ekkokamre. Særligt unge skal opleve, at de er inviteret med ombord med flere stemmer, der viser, at demokrati er summen af vores forskelligheder, og det skal opleves som både sjovt og meningsfuldt at bidrage til fællesskabet. Dét er træningsbanen for Demokrati Fitness” fortæller Zakia Elvang, Direktør Foreningen Demokrati Garage.

Lokal forankring i centrum

Et levende demokrati bygger på aktivt medborgerskab, både lokalt og nationalt. Kernen i Demokrati Fitness- programmet er at engagere unge til deltagelse, der hvor de bor, og har deres ungdomsliv i samarbejde med lokale aktører.

Partnerne i projektet spænder bredt. Rundt omkring i Danmark deltager boligforeninger, biblioteker, ungdomsklubber, ungdomsuddannelser og ungekulturhuse. I Roskilde er Byens hus og Ungdomsskolen partnere.

”Jeg ser det som en stor gave til Roskilde at lokale unge og de steder, der har fokus på unges demokratiske evner nu også får et fælles demokrati-sprog og et fælles udgangspunkt for den demokratiske samtale vi skal have i mange år frem,” siger Kathrine Krone Laurent fra Byens hus, der håber på at samarbejdet vil gribe om sig.

Den nationale spredning med partnere fra hele Danmark muliggør, at flest mulige unge stemmer bringes i spil. At projektet foregår lokalt, muliggør forankring over tid tæt på de unges hverdagsliv.

”Vores politisk-juridiske styreform står stærkt i Danmark, men en demokratisk livsform kræver et vedvarende folkeligt engagement, hvor unge har mod og lyst til at deltage. Derfor har vi brug for et innovativt initiativ som Demokrati Fitness, der kommer rundt til unge i hele landet gennem lokale foreninger, sportsklubber, almennyttige boligområder, skoler, biblioteker mv.”, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Pressekontakt:

Demokrati Garage / Direktør Zakia Elvang 5362 0313

Nordea-fonden, kommunikationschef Tine Wickers 2840 8480

 

”I Byens hus har vi oplevet hvordan Demokrati Fitness har givet os en ny måde at tale om hverdagsdemokratiet. Demokrati er jo ikke noget vi bare kan automatisk eller som andre kan fikse for os. Det er noget vi skal øve os på og noget vi kan træne os til at blive stærkere til – alle sammen,”
Kathrine Krone

Vil I være med?

Der er stadig plads til flere partnere - kontakt sekretariatsleder Kathrine Krone : 23904567

Er du ung og nysgerrig? - kontakt Emma Svärd

 

Hvordan træner man Demokrati Fitness?

Byens Hus var med til at udvikle Demokrati Fitness, derfor er der blevet trænet demokriatimuskler i Roskilde siden 2017. Hvis du endnu ikke har prøvet Demokrati Fitness, eller du er nysgerrig på at høre mere om hvordan en træning foregår, så får du muligheden for at høre mere den 13. juli, se begivenhed her.

Tjek ind i din frokostpause, og hør om Demokrati Fitness. Emma fra Byens hus, der også er uddannet demokrati fitness træner forklarer og svarer på spørgsmål.