Lånebetingelser for lokaler i Byens hus

Byens hus er for alle. Vilkårene for lån af lokaler i Byens hus afhænger af formålet.

Lånebetingelser

 • Det er gratis for indbyggere i Roskilde Kommune at låne lokaler til almennyttige formål. 
 • Lokalerne kan bookes i tidsrummet 8-22.30 alle ugens dage året rundt.
 • Kommercielle formål samt arrangementer med entre over 100 kr. eller uden tilknytning til Roskilde, skal betale lokaleleje
 • Byens hus lokaler kan ikke bruges til arrangementer af privat karakter.
 • Personen der har booket lokalet (arrangøren) er ansvarlig for arrangementet og deltagerne.
 • Åben ild og røg, vil udløse husets alarm. Udløses en alarm, videresendes regningen fra beredskabet til arrangøren
 • Byens hus har intet ansvar for medbragte ejendele såsom computer, mobiltelefon eller overtøj.
 • Det er arrangørens ansvar at have de nødvendige tilladelser og rettigheder til fx at spille musik eller vise film.
 • Aflyses arrangementet skal arrangøren sørge for at aflyse bookinger i Byens hus og informere deltagere og interessenter i god tid.

Særlige betingelser ved lån af lokaler til offentligt arrangementer

 • Arrangementet er af almennyttig interesse for dem der bor i Roskilde kommune
 • Det må ikke koste mere end 100 kroner at deltage
 • Der annonceres for arrangementet, som minimum på Kulturbasen. Gerne via andre platforme, og på Facebook angives Byens hus - Roskilde som medarrangør
 • Enkelt-bookinger kan udføres op til et år frem i tiden
 • Serie-bookinger (fx faste ugentlige/månedlige bookinger) mere end tre måneder frem skal aftales med sekretariatet.

Særlige betingelser ved lån af lokaler til lukkede arrangementer

 • Et arrangement betegnes som lukket, når det kun er for inviterede. Fx generalforsamling/bestyrelsesmøde/klubmøde
 • Bookinger op til tre måneder frem i tiden er uden betaling.
 • Kommercielle formål samt arrangementer med entre over 100 kr. eller uden tilknytning til Roskilde, skal betale lokaleleje.

Særlige betingelser ved lån af Den Gamle Byrådssal

Den Gamle Byrådssal er et særligt lokale, derfor er der særlige regler for brug af Den Gamle Byrådssal.

 • Den Gamle Byrådssal lånes primært ud til offentlige arrangementer. Der lægges her ekstra vægt på, at arrangementerne skal være almennyttige og/eller af særlig relevant i en Roskilde-kontekst.
 • Hvis du ønsker at bruge Den Gamle Byrådssal til et lukket arrangement, koster det som udgangspunkt lokaleleje på 600 kr./time.
 • Ved brug af Den Gamle Byrådssal er der en række betingelser og ting man skal vide om lokalet. Derfor skal den ansvarlige for arrangementet deltage på en rundvisning forud jeres arrangement. Der er rundvisning hver den første onsdag i måneden kl. 17-18.

 Pas godt på huset og hinanden