Forsamling om Klimaferie

Torsdag den 16. september 2021 samledes forskere, aktører og indbyggere fra ’Fjordlandet’ i Den Gamle Byrådssal. For at dele viden, ideer, holdninger og skabe handling på området.

Download invitationen, hvis du vil dele den med andre

Hvad er ”Forsamling om …” i Byens hus Roskilde?

Det er en anledning til at mødes om et vigtigt emne, lytte til hinanden, dele viden og skabe grobund for handling. Til en forsamling er der altid rig mulighed for at spørge, få svar, fremføre ideer, skabe netværk og grobund for handling.

Læs mere om 'Forsamling om...i Byens hus'

Hvad kan du forvente?

Det centrale spørgsmål er: Kan vi forudsige nogle ferietendenser efter Corona?

Til forsamlingen kan du:

 1. Møde andre, der har viden om/interesse i emnet
 2. Stille spørgsmål til folkene bag underøsgelsen
 3. Præsentere din egen idé og få feed-back eller lytte til andres ideer og give dem feed-back
 4. Finde sammen med andre og ændre verden

Program for dagen

En 'Forsamling om...' følger den samme genkendelige struktur, hver gang. Med små tilpasninger for det aktuelle emne. 

Forsamling om Klimaferie - program

 • 16.30: Dørene til Den gamle Byrådssal åbner
 • 17.00: Samlet velkomst og hvem er her i dag?
 • 17.15: 4 korte oplæg fra
 • Klima- & Kulturforsker, Aarhus Universitet, Lars Kjerulf Petersen,
 • Guide & Videnskabelig assistent, RUC, Sofie Cold-Ravnkilde,
 • Direktør for Visit Fjordlandet Thomas Kær Mahler
 • Guide & Turdesigner Eva Diekmann
 • 17.35: Viden, spørgsmål og meninger fra deltagerne
 • 17.45: Ølkassen 1: Ideer eller initiativer fra deltagerne præsenteres 
 • 18.00: Vådt og tørt fra ’Fjordlandet’ 
 • 18.20: Ølkassen 2: Har du en idé eller mening du gerne vil dele og tale med andre om?
 • 18.45: Samtaler om de præsenterede ideer – Runde 1
 • 19.15: Kaffe & Status fra samtalerne
 • 19.30: Samtaler – Runde 2
 • 20:00 Opsamling + referat + evt. aftaler om Runde 3-samtaler senere
 • 20.30: Tak for i dag og bliv evt. hængende til oprydning og netværk
 • 21.00: Dørene til Den Gamle Byrådssal lukker – på gensyn

Hvad er projekt Klimaferie?

Formålet med Projekt KlimaFerie er at undersøge mulighederne for en omstilling af rejse- og ferielivet i en mere klimavenlig retning, og derved bidrage til omstillingen – for de ferierende og for aktører i turisme- og oplevelsesindustrien. Rejser er forbundet med både oplevelser, glæde, dannelse, afslapning og er en vigtig del af økonomien. Samtidig er de fleste rejser og ferier forbundet med et hidtil kraftigt stigende klimaaftryk og pres på både natur og folks livsbetingelser.

Pandemien satte en stopper for de fleste rejseaktiviteter, og store dele af rejse- og oplevelsesbranchen vil være kraftig påvirket af krisen i lang tid. Nu er rejserne så småt ved at blive genoptaget i vores del af verden. Det er vigtigt, at genoptagelsen giver anledning til omstilling i retning af mere klimavenlige og bæredygtige rejser og ferier.

Her finder du den fulde projektbeskrivelse 

Læs mere om arrangørerne

Thomas Kær Mahler

Direktør for Visit Fjordlandet, der arbejder med at udbrede kendskabet til Destination Fjordlandet samt identificere og forbinde de mange aktører, som har hjemme her.

”Vi ved hvor vigtigt kendskab og netværk er, når det kommer til turisme og ferieliv. Projekt Klimaferie giver os ny viden og forsamlingen giver os mulighed for at mødes på tværs af vores normale ’bobler’”

https://www.visitfjordlandet.dk/

Eva Diekmann

Guide Eva Diekmann arbejder med at give begejstring og kærlighed til folks eget nærområde – Fjordlandet.

”Der er så meget at opleve i Fjordlandet. Mit ønsker er at flere opdager det og bruger det”

”Vores undersøgelse viser en klar tendens til at folk i ’Fjordlandet’ gerne vil tage hensyn til klimaet, når de holder ferie”, Lars Kjerulf Petersen, Aarhus Universitet. ”Og så har nogen af dem, der udbyder klimavenlige varer eller oplevelser, brug for at finde kunder og netværk lokalt,” Sofie Cold-Ravnkilde, RUC.