Frirummet

Et mindre lokale med udsigt over palæhaven. I kan være op til 4 personer i lokalet.

Ting du skal vide, ved lokalelån i Byens hus