Projekt Demokratisk Værtskab i Roskildes kulturhuse

Byens hus har fået støtte gennem Nordea-fondens kulturhuspulje til, at udvikle på det demokratiske værtskab i Roskilde Kommune, i perioden 2024-2025. Det gør vi i samarbejde med en række gode kulturhuse og andre samarbejdspartnere rundt omkring i Roskilde

Projekt Demokratisk Værtskab i Roskildes kulturhuse

Sammen vil vi med dette projekt sætte fokus på, hvordan værtsskab kan tydeliggøre muligheder for deltagelse og synliggøre Kulturhuse for flere. Som Kulturhuse og samlingssteder vil vi skabe rum for deltagelse, møder på tværs, der føles meningsfulde, og aktiviteter der støtter veje ind i fællesskaber.

Projektet gennemføres i samarbejde med INSP!, Boligselskabet Sjælland, Cosmos, Roskilde Bibliotekerne, Roskilde E-sport, Turning Tables og Roskilde Teknisk Skole.

Tak til Nordea-fonden for opbakning og støtten!

Hvad skal der ske?

Projektet er aktivitetsbaseret, og i løbet af foråret 2024 vil vi lægge aktiviteterne i projektet op her på siden. Stay tuned!

Hvorfor arbejde med værtskab?

Der er efterhånden tydelig belæg for, at der er tydelige koblinger mellem deltagelse, fritidsliv, og mental trivsel i samfundet. Kombineret med at flere deltager i Byens hus, er det blevet tydeligt, hvor vigtigt et godt værtskab er for deltagelse og demokratiet.

Flest mulig skal have mulighed for deltagelse, da deltagelse er centralt for at føle sig som en del af en større sammenhæng. Og dermed for at skabe et bæredygtigt samfund på lang sigt. Og hvis flere end dem der allerede deltager skal få øjnene op for mulighederne, så skal værtskabet i fokus.

Fokus på værtskab, er en tendens i tiden. Byens hus ligger langt fremme i et felt, der heldigvis kun bliver større og bredere. Takket være Nordea-fondens Kulturhuspulje og gode lokale samarbejdspartnere, går Byens hus nu dybere ind i arbejdet med værtskab i perioden 2024-2025.